Statistics Finland opened a GitHub repository

The Open Knowledge Festival in Helsinki has been so far inspiring experience. There would be many new ideas to be reported and shared, but in short time I want to share one.

The Statistics Finland (national statistics authority) have started to share open source code in github! I met the developer Jussi Arpalahti who works for the statistics authority and he explained to me that the idea is to share code that facilitates the usage of already open statistical data. Statistics Finland is supporting this years Apps4Finland innovation contest. With published open source code examples and other tools they want to support the participants of the Apps4Finland as well as all other users of statistical data – says Arpalahti.

As far as I know this is the first time that some Finnish public sector body sets up a github repository and starts building a open source community. I would love to see more this kind of activity. It is not only about publishing open data, but also helping the people to put the data into action (see the theme of the OKfest – Open Knowledge in Action )

The first published python code anables easy access to the data resources that have been published and lisenced openly by Statistics Finland. At the moment those data sets are available only in PX -format, but soon there will be XDF (XML based standard for statistical information) and CSV -formats available. Available Data sets are also linked to the fi.datahub.org catalogue.

Futere plans are to enter more open code examples that use statistical data to the github repository. For example code that would do searches on the statistical data would certainly be useful. Arpalahti says: “I will provide some examples, but I would be happy to collaborate with others who are interested in using statistical data – the data is saved in multidimensional tables (multidimensional observation matrix) which are slightly more complex to handle”.

Links:

Call for cases related to postal code data?

Kuva: frollein2007 (Flickr)

I am looking for international links / case studies / etc. related to opening the postal coda data. Please, if you know wny relevant resources add them to the comments and if you don’t know, but might know someone who knows, pass her the link of this blog post.

The reason why I am asking is that the Finnish Ministry of Transportation and communications has set up a working group to improve the transparency and openness of the postal code- and address registry systems (see the translated ministry press release below) and I hope to be able to support the working group with relevant information from elsewhere.

Example of resources that I found:

Please send me more! Also older and from different countries, doesn’t need to involve any law suits… also easy cases (if those exist) on how postal code data got opened are wellcome.


Improving the transparency and openess of the Finnish postal code- and address registry systems

Original press release of the ministry (in Finnish)
Working group is set for the period: 01.06.2012-15.02.2013
Working group members

Role of the working group is to find out, how the transparency of postal code system and address registry, could be improved. Its role is to determine how the transparency of these registries can be improved so that the databases could be used for example in the development of new services.

The working group must assess whether it would be appropriate to transfer the maintenance of the postal zip code system away from the publicly own postal company to the Communications Regulatory Authority and the financial implications and necessary legislative actions of such change. The working will make proposals on how to improve the transparency of the postal- and address registries and propose related legislative and other needed actions. The working group will also review the possible effects of proposals to the different stakeholders.

The working group’s mandate is based on the Katainen’s (current prime minister) Government programme, which states that “information resources produced using public funding will be opened up for public and corporate access”. The postal code system and the address register are two key information systems for the society, the possibilities for more open exploitaiton of these systems will be explore by the working group. The aim is that the systems would serve better, for example, new players and operators.

Salamyhkäinen työryhmä pohtii postinumerojärjestelmän avaamista

Kuva: frollein2007 (Flickr)

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut 28.5.2012 työryhmän selvittämään, kuinka yhteiskunnan kahden perustietojärjestelmän, postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin, avoimuutta voitaisiin parantaa. Loistava juttu, että tätä äärimmäisen tärkeää asiaa vihdoinkin pohditaan!

Tieto siitä, mikä osoite on milläkin postinumeroalueella ja postinumeroalueiden rajat ovat äärimmäisen monikäyttöiden ja taloudellisen toiminnan kannalta tärkeä tietovaranto, joka pitäisi ehdottomasti olla kaikkien vapaasti käytettävissä. Yhteiskuntataloudellisesti katsottuna postinumerodata kärsii nykyisin kroonisesta vajaakäytöstä, koska se on maksullista (ks. Itella postinumerotuotteet). Väärien osoitetietojen takia hukkaantuu valtava määrä ihmisten ja yritysten aikaa ja rahaa puhumattakaan siitä, mitkä kaikki postinumeroiden luovemmat käyttötarkoitukset jäävät toteutumatta.

Tieto työryhmästä tuli itselleni sähköpostitse keskellä kuuminta kesälomakautta noin kuukausi asettamispäätöksen jälkeen! Pikaisella googlettamisella työryhmästä ei löydy enempää tietoa, kuten esimerkiksi ryhmän kokoonpano, eikä sitä ole mainittu LVM:n työryhmät, tai postitoiminta -sivuillakaan. Sähköpostin saatteessa sentään toivotaan, että viestiä jaettaisiin eri toimijoille ja foorumeille, jotka voisivat olla kiinnostuneita asiasta, joten teen nyt työtä käskettyä.

Hei,

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut 28.5.2012 työryhmän selvittämään, kuinka yhteiskunnan kahden perustietojärjestelmän, postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin, avoimuutta voitaisiin parantaa.

Työryhmän toimeksianto pohjautuu hallituksen hallitusohjelmassa tekemään linjaukseen, jonka mukaan julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön. Postinumerojärjestelmä ja osoiterekisteri ovat yhteiskunnan keskeisiä tietovarantojärjestelmiä, joiden avoimempaa hyödynnettävyyttä pyritään nyt kartoittamaan.

Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin avoimuutta voidaan parantaa siten, että järjestelmiä koskevia tietokantoja voitaisiin hyödyntää esimerkiksi uusia palveluja kehitettäessä. Tavoitteena on, että järjestelmät palvelisivat paremmin esimerkiksi uusia toimijoita ja operaattoreita.

Työryhmän on arvioitava, olisiko tarkoituksenmukaista siirtää postinumerojärjestelmän ylläpito postiyritykseltä Viestintävirastolle ja sen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia sekä tarvittavia lainsäädäntötoimia. Työryhmän on tehtävä ehdotukset postinumero- ja osoitetietorekisterin avoimuuden parantamiseksi ja niihin liittyvistä lainsäädäntö- ja muista tarvittavista toimista. Työryhmän on arvioitava myös postinumerojärjestelmän siirron ja avoimuuden parantamista koskevien ehdotusten mahdollisia vaikutuksia eri toimijoille.

Työryhmän toimikausi päättyy 15.2.2013. Väliraportti postinumerojärjestelmän mahdollisesti siirrosta Viestintävirastoon on annettava 30.11.2012 mennessä.

Työryhmä on kiinnostunut kuulemaan,

1) millaisia tarpeita eri toimijoilla on postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin hyödyntämiseksi;
2) onko toimijoilla ollut ongelmia sen vuoksi, että järjestelmät eivät ole olleet riittävällä tavalla hyödynnettävissä;
3) mahdollisia kehittämisehdotuksia siitä, kuinka järjestelmien avoimuutta voitaisiin kehittää;
4) millainen merkitys järjestelmillä on eri toimijoille ja millainen merkitys niiden avoimemmalla hyödynnettävyydella on / voisi olla toimijoille.

Vastaukset pyydetään toimittamaan 15.8. mennessä osoitteeseen elina.thorstrom[a]lvm.fi (puh. 0295 342 393).

Työryhmä kuulee alkusyksystä eri toimijoita asian tiimoilta. Jos teillä on halukkuutta tulla kertomaan tarkemmin näkemyksiänne työryhmälle, kiinnostuneet voivat olla yhteydessä myös tältä osin allekirjoittaneeseen. Tätä viestiä voi jakaa eteenpäin kaikille, jotka voisivat olla kiinnostuneita kertomaan työryhmälle näkemyksiään.

Kommentteja julkishallinnon tietoluovutusten periaatteisiin

Kommentoidaan kollektiivisesti Valtiovarainministeriön julkaisema Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -dokumentti. Lyhyt osoite Google Docsissa kommentoitavana olevaan dokumenttiin: http://bit.ly/avoindata_periaatteet_vm (tätä saa levittää!) Täällä myös kommentointiin ja aiheeseen liittyvä Facebook-keskustelu.

Valtiovarainministeriö julkaisi 9.2.2012 kaksivuotisen työryhmätyön tuloksena dokumentin "Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt "

Ajatuksena on koostaa Finnish Open Data Ecosystem (Facebook) ja #avoindata (Twitter) seuraajien ja muiden kiinnostuneiden porukalla kommentit Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -dokumenttiin (PDF 88 sivua).

Dokumentti on alunperin julkaistu vain PDF -muodossa ja siitä on avattu keskustelu otakantaa.fi -alustalla (kts. VM tiedote 9.2.2012 ). Otakantaa.fi -alusta soveltuu kuitenkin heikosti tekstidokumenttien kommentointiin ja yhteisölliseen kannanmuodostukseen. Tein 12.2.2012 Valtiovarainministeriölle tietopyynnön dokumentin saamiseksi avoimessa tiedostomuodossa ja muutamaa päivää myöhemmin se toimitettiin muodossa, jonka pystyi laittamaan Google Docsiin kommentoitavaksi.

Prosessi
Lausunnot tulee jättää viimeistään 15.3.2012 mennessä (silloin sulkeutuu Otakantaa.fi kysely aiheesta). Prosessi etenee siten, että tähän Google Docsiin kuka tahansa voi kommentoida. Kertyneiden kommenttien pohjalta muotoillaan yhteenveto, joka toimitetaan määräaikaan mennessä Valtiovarainministeriöön. Kaikki halukkaat saavat olla yhteenvedon allekirjoittajina.

Valtiovarainministeriön kannustus kommentoijille

“Saaduista kommenteista ja lausunnoista tehdään raportin rinnalle oma yhteenveto VM:n päätöksenteon lisätueksi ja jatkokehittämistä varten. Nyt julkaistu raportti on työryhmän ehdotus, jota ei enää ole tarkoitus muuttaa, sillä työryhmäkin on lopettanut työskentelynsä.”

Tosi hienoa, jos saamme kommenttinne joko otakantaa.fi:ssä tai suoraan. Uskon että saamme niistä hyvää aineistoa jatkoon.

Victory!! – Finnish map data and aerial photographs will be opened

Last week I reported about at the time ongoing “to open or not to open” -battle about the Finnish National Land Survey (NLS) data. NLS wanted to mage a huge data opening, but the ministry of Finance oppsed it.

Today the story got positive ending, the mapping data will be free of charge!

Below quick and partial translation from the press release 21/12/2011 of the Ministry of Agriculture and Forestry (see the Google translated version of the original press release).

The ministry of Agriculture and Forestry has issued a new regulation today 21/12/2011 about the National Land Survey charges for the year 2012. Aerial photographs and laser scanning data, as well as the terrain database becomes free of charge next year. The new regulation is expected to significantly boost the use of map data, and it will come into force on first of May 2012.

The most important datasets in this opening are the terrain database and the aerial photos and elevation models which are used to maintain the terrain database. The Terrain Database is comprehensive data describing the Finnish terrain. It includes information such as transport corridors, buildings, administrative boundaries, name data (places), hydrology and topography.

The biggest national newspaper Helsingin Sanomat reported the case immediately. According to the newspaper: “The case was greatly influenced by the fact that open data advocates made big noise about the issue.”. I agree that without publicity the end result might have been totally different. Big thanks for all who participated in “making the big noise”.

Petri Kola and Antti Poikola celebrating the year of Open Data in Finland!

The National Land Survey -case in Finland

In Finland the open data movement is following the first big “to open or not to open” -battle. Week ago I blogged about this case in Finnish and the topic was quickly noticed in the media including the biggest Finnish news paper Helsingin Sanomat.

Image: Left detailed map, right detailed aerial image. The National Land Survey want’s to open the detailed terrain database and other big geodata resources for free of charge, but the budget department of the Ministry of Finance opposes the proposal.

The Finnish National Landsurvey (NLS) wants to open several databases, such as the terrain database, detailed raster maps, and digital aerial images for free of charge to all users. NLS bases it’s proposal to the prime minister Jyrki Katainen’s Government programme (see the quotes from the Gov. programme at the end of this post) and spesific government resolution about public data.

Currently NLS collects fees for data sales about 5.0 M€ per year. As a result of the NLS proposal the direct revenue is expected to decline, so that next year it would be only 3.8 M€. At the same time also the costs would fall significantly.

The NLS charges are set in the legal regulation. The ministry of Agriculture and Forestry (NLS works under this ministry) made an official proposal to change the regulation so that it would allow the NLS to open the datasets free of charge. The proposal got strong support from other ministries and stakeholder. Only the Budget Department from the Ministry of Finance is opposing the proposal.

Original documents:
Ministry of Agriculture and Forestry 2011: Request for comments about the Ministry of Agriculture and Forestry’s suggestion to change the regulation of the National Land Survey fees (11.11.2011 2390/13/2011)

“… suggests that moment §5b will be added to the regulation. According to the moment the National Land Survey would not charge fees for the usage of the terrain data. When the data transfer costs are low, could also transfer the costs be waived. Such low cost transfers would be, for example when pre-formed files are downloaded via electronic self-service as well as web services that are based on standardized interfaces and operate without service level guarantees for limited amount of users.”

Ministry of Finance 2011 – Reply (VM/1865/00.00.05/2011) to the Ministry of Agriculture and Forestry’s request for comments (11.11.2011 2390/13/2011)

“Wider opening of the Terrain Database for citizens and enterprises is to be welcomed, but it does not mean that the right to use the terrain data in the future would be free of charge or below cost recovery. The Ministry of Finance does not support such a change … “

Media coverage:
All the articles below are in Finnish, I only translated the headlines.


Programme of Prime Minister Jyrki Katainen’s Government (22 June 2011)

Economic, employment and innovation policy (p. 86)
“Information resources produced using public funding will be opened up for public and corporate access. The goal is to make digital data materials managed by the public sector available to citizens, companies, enterprises and organisations, authorities, and for research and education purposes in an easily reusable format via information networks.”

Policy approach to local government and development of public administration (p. 138)
“Public data will be brought into the public domain in a computer-readable format and available for further processing.”

Avoimen datan EU -strategia julki tänään!

Samaan aikaan, kun Suomessa Valtiovarainministeriön budjettiosasto yrittää käsittämättömin perustein estää julkisen datan avaamisen maksuttomaan käyttöön niin EU:n komission varapuuheenjohtaja Neelie Kroess sanoo: “Datanne arvo kasvaa, jos annatte sen yleiseen käyttöön”.

Katso pidempi video lehdistötilaisuudesta (nähtävillä vain viikon verran)

Euroopan komission tämänpäiväisessä lehdistötilaisuudessa (ks. lehdistötiedote 12.12.2011) julkistettiin todella merkittävä Eurooppalainen avoimen datan strategia. Merkittävää on jo sekin, että nyt vihdoin puhutaan EU tasolla avoimesta datasta, eikä vain PSI:stä (Public Sector Information). Strategian keskeiset kolme suuntaa ovat:

1# Komissio näyttää ensin esimerkkiä asettamalla tietonsa maksutta yleisön saataville uuden portaalin kautta. Tämä tarkoittaa, että 2012 keväällä julkaistaan EU:n oma datakatalogi (vertaa data.gov.uk), jonka kautta saa aluksi EU:n toimielinten ja viranomaisten datavarantoja ja joka myöhemmin tämä portaali voi toimia EU-maiden datakatalogien agregaattorina.

2# Toiseksi luodaan avointa dataa koskevat tasapuoliset toimintaedellytykset kaikkialla EU:ssa. Komissio ehdottaa julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä vuonna 2003 annetun direktiivin (PSI -direktiivi) ajantasaistamista.

Ajantasaistamiselle on todella tarvetta, sillä nykyinen direktiivi on ylevistä tavoitteistaan huolimatta ollut hampaaton. Esimerkiksi Suomessa Valtiovarainministeriö kuittasi direktiivin nykyversion yhdellä lehdistötiedotteella vuonna 2005 “Suomen lainsäädäntö täyttää hyvin heinäkuun alussa voimaan tulevan julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttöä koskevan direktiivin tavoitteet ja velvoitteet.”

3# Kolmas osio on edellä mainittujen toimenpiteiden tukeminen 100 miljoonalla eurolla, jotka myönnetään vuosina 2011–2013 datankäsittelyteknologian parantamista koskevaan tutkimukseen. Tästä minulla ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta selvittelen asiaa.

Neelie Kroess jatkaa: “Aloittakaa nyt: käyttäkää tätä mahdollisuutta yhdistää voimanne muiden johtavien toimijoiden kanssa, jotka jo hyötyvät datan avoimuudesta. Veronmaksajat ovat jo kustantaneet nämä tiedot. Vähin mitä voimme tehdä, on antaa ne takaisin niille, jotka haluavat käyttää tietoja uusilla tavoilla auttaakseen ihmisiä sekä luodakseen työpaikkoja ja kasvua”

Tämän valossa ei voi muuta todeta, kuin, ettei ole mitään syytä, minkä takia Suomen pitäisi noudattaa VM:n budjettiosaston linjauksia. Budjettiosaston virkamiehet saavat halutessaan jäädä poteroonsa, mutta avoimen datan asia on nyt nostettava sieltä poliittiseen keskusteluun. Effi julkaisikin aiheesta aamulla avoimen kirjeen ministeri Urpilaiselle. Vastausta odotellessa.

Open Knowledge Foundationin blogissa on tiivistelmä julkistuksen keskeisistä kohdista.

Yhteiskuntaoppia – virkamiesvalta yrittää vesittää avointa dataa

Edit 11.12 klo 19:20 Tähän mennessä kirjoitus on kerännyt 5500 kävijää ja asia on nostettu esille mm. Tietoviikossa ja Helsingin Sanomissa. Korjasin vääriin paikkoihin osoittaneita linkkejä ja lisäsin linkin MML:n lausuntokierrokselle lähteneeseen ehdotukseen (11.11) .

Edit 8.12 klo 13:52 Lisäsin linkit MML:n muistioluonnokseen (31.10 lähes sama, kuin lausuntokierrokselle lähtenyt ehdotus), MML:n toiseen tiedotteeseen ja LVM:n lausuntoon asiasta ja VM:n budjettiosaston lausuntoon (kiitos taas linkistä Paikkatieto.com). Korostan, että kielteinen kanta on puhtaasti budejttiosaston, VMn muut osastot ja erityisesti Julk ICT  -yksikkö puoltavat datan avaamista.

Tällä hetkellä Suomessa on meneillään virkamiesvallan voimannäyttö, joka voi pahimmillaan tyrehdyttää tai ainakin merkittävästi viivästyttää julkisen sektorin tietovarantojen avautumista.

Kuva: Maanmittauslaitos haluaisi avata muun muassa maastotietokannan ja siitä tuotetut rasterikartat, sekä digitaaliset ilmakuvat avoimesti ja maksutta kaikkien käyttöön, mutta Valtiovarainministeriön budjettiosasto vastustaa. Osa avattavaksi ehdotetuista aineistoista oli maksutta koekäytössä Apps4Finland -kilpailussa. (ks. Posikin blogikirjoitus aiheesta)

Suomessa on tunnetusti virkamiehillä paljon valtaa. On varmasti hyväkin, että asiantunteva virkamieskunta tuo puolueista riippumatonta ja yli vaalikausien ulottavaa jatkuvuutta järjestelmään mutta…

Ongelmaksi asia muodostuu silloin, kun virkamiesvalta on ainoa valta ja luottamushenkilöt muuttuvat kumileimasimiksi. Riski tällaiseen kehitykseen on suurin sellaisilla yhteiskunnan alueilla, joihin poliittisilla toimijoilla ei ole kiinnostusta tai omaa asiantuntemusta. Valitettavasti tietoyhteiskunta-asiat ja tietopolitiikka tuntuu olevan sellaisia asioita, jotka tosiasiallisesti hetkauttavat vain harvoja nykypoliitikoita.

Lyhyesti: Maanmittauslaitos (MML) on selvittänyt rasterikartta-aineistojen avaamista maksuttomaan ja vapaaseen käyttöön (tiedote 15.6.2011) ja tullut siihen tulokseen, että avaaminen kannattaa (tiedote 3.11.2011). Maksuista luopuminen edellyttää laissa olevan maksuasetuksen muuttamista, joten MML teki asiasta ehdotuksen Maa- ja metsätalousministeriölle.

MML:n 11.11. päivätyn lausuntopyynnön * perusteella MML saa nykyisin rahaa kaikkien aineistojen myynnistä n. 5M€ vuodessa ja tulojen oletetaan laskevan ehdotuksen myötä niin, että ensivuonna tulisi vain 3,8M€. Käytännössä tulojen menetyksen ohella MML:n kulutkin laskisivat merkittävästi, mutta olennaista on avoimen datan kokonaistaloudelliset ja muut yhteiskunnalliset vaikutukset, kun maastokartta-aineistojen käyttö lisääntyisi merkittävästi.

MML:n 11.11.2011 lausuntopyyntökierrokselle lähettämä ehdotus.

Ehdotukseen pyydettiin lausuntoja muilta ministeriöiltä ja palaute oli positiivista ( ks. esim LVM:n lausunto ), onhan julkisen sektorin tietovarantojen avaamisesta tehty hallituksen periaatepäätös ja asia on nostettu Kataisen hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmassakin kärkihankkeiden joukkoon (ks. [1][2][3] artikkelin lopusta). Kantona kaskessa on kuitenkin yhden ministeriön yksi osasto (tai sen osaston muutama virkamiesvallan käyttäjä). Valtiovarainministeriö budjettiosasto nimittäin antoi asiasta kielteisen lausunnon.

“Maastotietokantojen avaaminen laajemmin kansalaisten ja yritysten käyttöön on kannatettavaa, mutta se ei tarkoita, että maastotietojen käyttöoikeus olisi jatkossa maksuton tai alle kustannusvastaavuuden. Valtiovarainministeriö ei puolla tällaista muutosta …”

Valtion budjettitalouteen tämä tietojen avaus ei vaikuttaisi ainakaan negatiivisesti, sillä MML ei edes pyydä mitään valtion budjetista, vaan kuittaisi tulojen menetykset omasta toiminnastaan muilla keinoin. Valitettavasti muiden ministeriöiden puolustuslauseilla ei ole merkitystä (hyvisvirkamiehet on pelattu pois pelistä) ja budjettiosaston sana on painavin, ellei joku poliitikko ymmärrä asettua puolustamaan tietoyhteiskuntaa.

Virallisesti asiasta (maksuasetuksen muuttamisesta) pitäisi päättää hallituksen rahavaliokunnassa. Yleensä rahavaliokuntaan ei viedä sellaisia ehdotuksia, joita VM:n budjettiosasto on vastustanut. Tämän takia ehdotus lepää nyt ilmeisesti Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen (kok) pöydällä. Mikäli perinteistä käyttäytymismallia noudatetaan, niin tietoyhteiskuntapoliittisesti kenties vuoden mielenkiintoisin päätös ei koskaan edes päädy poliitikkojen päätettäväksi.

Eläköön virkamiesvalta! – nyt tauolle yhteiskuntaopin tunnilta, palaamme asiaan, kun lopputulos selviää.

Kuva: Erotuksena postauksen alussa oleviin kuviin, niin tämä on tarkkuustaso, joka tällä hetkellä löytyy Google mapsista.


* Edit 11.11. klo 19:20:  aiemmin tässä ollut linkki 30.10 päivättyyn muistioluonnokseen löytyi paikkatieto.com -blogista , korvasin linkin lähes saman sisältöiseen 11.11 . päivättyyn lausuntopyyntökierrokselle lähteneeseen dokumenttiin, joka löytyy paikkatietoikkunasta.

[1] VN 2011 – Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä (3.3.2011)

Periaatepäätöksen linjaukset esittävät tarvittavat toimenpiteet julkisen sektorin tietoaineistojen saatavuuden ja uudelleenkäytön lisäämiseksi yhteiskunnan kaikilla alueilla

[2] VN 2011 – Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma

Viestintä (s.50): ”Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön. Tavoitteena on julkisen sektorin hallinnoimien digitaalisten tietoaineistojen saattaminen helposti uudelleenkäytettävässä muodossa tietoverkkojen kautta kansalaisten yritysten ja yhteisöjen, viranomaisten, tutkimuksen ja koulutuksen hyödynnettäväksi.”

Hallinnon kehittäminen (s.78): ”Julkiset tietoaineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäväksi.”

[3] VN 2011 Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma – kärkihankkeet ja vastuut (Valtioneuvoston periaatepäätös 5.10.2011)

Strateginen painopistealue III: Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen: “Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille palveluille ja liiketoimintamahdollisuuksille.”

Open Government Data and People in Finland 2011

Presentation Antti Poikola & Marko Latvanen (State Treasury) at the OGDcamp Warsaw 20-21.10.2011. Presentation is based on a survey (60 analysed answers), network analysis and visualized graph of Finnish Open Government Data people and topics. Thanks for Teemo Tebest (network analysis) and Juuso Koponen (Final graph visualization)

See the presentation in Prezi or download the PDF -document.

Year of Open Government Data in Finland – Who is involved and what is going on?

 • Example from one country – one year (What has happened after OGD Camp ’11)
 • Advocate and government point of view
 • You may reflect the situation in your country

Background

 • Access to information produced and/or managed by government was fairly regulated up until the 1990’s. The information was there and it was formally available to citizens, but it often required a lot of patience and skill with the bureaucratic machinery to get it.
 • This was in part caused by the awareness of “sensitive information” during the Cold War years: the USSR was right next door. Also, Finland transformed from an agricultural to industrial, and eventually hi-tech, society in about only 30 years, ca. 1955-1985. The speed of the change made sure that people had other things than public sector information in mind.
 • Finland was in the European forefront when the IT and WWW breakthrough into citizen society began in earnest –> New legislation on Public Sector Information and access to it came into effect in 1999.
 • In the first years of the 21st century we started to lag in the information society developments but are now catching up. The value and applications of open government data are widely recognized and central government is moving as fast as it can (in it’s own pace) in creating State-level OGD policies, services and solutions.

Method – Simple 5 Minute Survey

 • For the OGDcamp (and for other purposes) we wanted to track the Finnish open government data community and the important recent advances and themes. For that purpose we made with Google form a short survey with three main questions:
 1. What has happened in Finland in the area of Open Government Data during the past year (open ended)
 2. Topics: Name 1-3 important changes/events/trends from the past year
 3. Persons: Indicate 1-3 persons who should also answer this survey

Network

 • There’s active cooperation between central government, local administrations, academic research and developers. The network of developers and data loving civil servants is growing fast. The number of Finns in OGDcamp has doubled since last year.
 • The Ministry of Finance and the Ministry of Transport and Communications are both active in creating the participant administrative networks and the knowledge base for the upcoming solutions. There is also a “open democraby” developer community surrounding the Finnish parliament.
 • At the local level we have seen open data activity not only in Helsinki, but also at Tampere and Jyväskylä.

Public discussion & attitude change

 • The question of opening government data has appeared positively in insied-government ans public discussions. Interest toward the issue is growing wider beyond the small advocacy community.

Government resolution & programme

 • The government gave a declaration on the importance of OGD in the spring of 2011. The document included several suggestions and recommendations for practical measures to be undertaken fairly soon. Because the parliamentary elections in April led to prolonged negotiations on the new government, the political processes stalled for a few months. In it’s programme (see the direct quotes in the end of this post), the new government has taken a positive stand on the OGD issue which seems to have wide political approval across the party spectrum. This gives hope that things might proceed to the next stage in good order.
 • The new Law on Data Management in Public Administration came into effect on Sept 1 this year. Although the law is mostly about information production and systems, it will have an effect on OGD development as well.

Apps4Finland & Open data events

 • Open data related workshops and events are organized almost weekly. The Apps4Finland contest was now organized for third year in a row and this time the amount of submissions almost tripled from the last year. Many of the sponsors and participants from the earlier years are continuing to work for the open data. “It’s not about the apps it’s about building the community!”

Datajournalism and Helsingin Sanomat -newspaper

 • The global trend of data journalism reached Finland rather quickly. Helsingin Sanomat, the biggest Finnish newspaper have organized several successful hacking events. They have also published their own data resources for reuse and released open data guidelines for the whole newspaper. The day of datajournalism gathered the Finnish ddj people first time together in larger scale and several datajournalism courses are running or about to start.

Real data openings

Forerunner project – Helsinki Region Infoshare

 • The Helsinki Region Infoshare project -project and the resulting data catalog- and clearing house -services have demonstrated what data opening means in practice. This directly enhances the planning of the central government catalogue service.

What next? Opening Soon, some examples:

 • There are plans for an alpha version of the state catalogue in 2012. The state service will cooperate closely with Helsinki Region Infoshare.
 • The huge data repositories of the Finnish Parliament. As open data, these will give citizens access to policy and legislation making data both in the past and in the real-time present. The applications will definitely be diverse and extremely interesting to follow.
 • Netra, the State Treasury’s reporting service on the performance, personnel information and expenditures of the Finnish state. For several years public as an ordinary web site (www.netra.fi), this will a veritable motherlode as open data.
 • Some of the Finnish Tax Administration’s data repositories. Lots of questions concerning privacy and person-related data there…
 • Ministry of Employment and the Economy is looking into OGD very closely. The labour market and employment authorities most likely own very interesting data.

“To but it bluntly: we fell a bit wayside a while back, but we are joining the race – with a vengeance!”


Programme of Prime Minister Jyrki Katainen’s Government (22 June 2011)

Economic, employment and innovation policy (p. 86)
“Information resources produced using public funding will be opened up for public and corporate access. The goal is to make digital data materials managed by the public sector available to citizens, companies, enterprises and organisations, authorities, and for research and education purposes in an easily reusable format via information networks.”

Policy approach to local government and development of public administration (p. 138)
“Public data will be brought into the public domain in a computer-readable format and available for further processing.”

Day of the data journalism

Thursday 29.9. at Tampere, Finland

Data journalism -seminar in Finland, Tampere 29.9.2011

Real-time stream: The event will be streamed (Bambuser and Adobe Connect) in real-time. Participation links will be published at the event site and in Twitter #ddj and #datajournalismi.

Datajournalismin päivä (Day of the data journalism) will be the first large scale data journalism -seminar in Finland. The event brings togeather journalists, programmers, media businesses, researchers, students and people generally interested in the new trends in journalism and the use of open data.

Day of the data journalism aims to be the place for the Finnish data journalism community to meet in real life. The day is also included as part of two university courses (Aalto university and University of Tampere) and one open-for-everybody online couse on data journalism (organized by Otavan Opisto).

Theme and agenda
Theme of the day is “Municipal data and local journalism – municipal elections 2012”. The theme ties togeather the multiple sessions of the day. Hopefully also new data driven news concepts are developed for reporting about the Finnish municipal elections next year.

Most parts of the agenda are in Finnish, but the international audience may enjoy the English language mornig session 9:45 -10:45 (Finnish time EEST), including the talk of IBM’s data visualization expert Peter Bak the afternoon session with Chris Taggart. See the whole agenda here.

Story aquarium
During the day one team, including a journalist from the local news paper, programmers and data visualists, will be developing a data driven news story. The team will be working at the site, but in a separate room “aquarium”. After lunch and coffee brakes the audience will get short briefings on how the team is progressing in the actual data journalism work. The team will use screen scraped municipal data from the city of Tampere (unfortunately there is not yet open data published by the city) and other relevant data sources.

About data journalism: