Helsinki region Libraries opens their catalogue data

The innovative Labs -project from the Helsinki City Library (HelMet) opens up data resources.

I received today a very pleasing press release from the Labs-project (Project run togeather with Kirjastot.fi and the Helsinki City Library).

They have released (under Creative Commons Attribution license) the catalogue meta data (HelMet -database) of all 680 000 items that can be found from the Helsinki region (Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen) City Libraries and they are looking forward to open more data from other libraries!

The data cam be found in MARCXML-format from http://data.kirjastot.fi/

Press release (in Finnish):


Tiedote 7.6.2010 – Julkaisuvapaa

Helsingin kaupunginkirjasto avasi HelMet-luettelointitiedot avoimena datana

Helsingin kaupunginkirjasto on avannut HelMet-aineistoluettelon tiedot kaikkien hyödynnettäväksi. Data on avattu koneluettavassa muodossa, jolloin kirjaston tuottama kuvailutieto on kenen tahansa vapaasti käytettävissä omassa sovelluksessaan.

Tietolähde on osoitteessa http://data.kirjastot.fi ja sisältää noin 680 000 kirjan, levyn, nuotin ja muun kirjastosta löytyvän aineiston kuvailutiedot. Tähän saakka tieto on ollut käytettävissä vain kirjaston oman kirjastojärjestelmän kautta.

Luettelointitiedot on avattu aluksi pääkaupunkiseudun yhteisestä HelMet-järjestelmästä (Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastot), mutta tavoitteena on jatkossa avata myös muiden yleisten kirjastojen tietovarannot. Tiedon avaamisen toteuttaa Kirjastot.fi:n ja Helsingin kaupunginkirjaston yhteinen labs.kirjastot.-hanke.

Avointa ja asiakaslähtöistä julkisten palvelujen kehittämistä
Avaamalla tietovarantonsa kirjasto haluaa olla mukana mahdollistamassa uusia kansalaispalveluja, jotka voivat syntyä aidosti avoimen, maksuttoman julkisen datan ympärille. Kyse voi olla yksittäisen kansalaisen ideasta tai yhteisön oivalluksesta, täysin uudesta palvelukonseptista tai yritysideasta, joka voi samalla mullistaa tapamme hahmottaa julkisia palveluja.

Uudenlaisia kaupunkipalveluja voi syntyä myös kaupungin, yksittäisen viraston tai muun julkishallinnon toimijan datalähteitä yhdistämällä. Avaamalla omat tietonsa kirjasto haluaa edistää
myös muiden julkishallinnon tietovarantojen avaamista.

Kirjasto on osa kaupungin avointa tietoinfrastruktuuria. Avaamalla sulut teemme paremman
kirjaston – ja paremman kaupungin.

Avoin data on liike, joka pyrkii avaamaan julkishallinnon tietovarantoja kansalaiskäyttöön.

Lisätietoja (avoimen datan liikkeestä Suomessa):

  • Liikenne- ja viestintäministeriön opas tietovarantojen avaamiseen: Antti Poikola, Petri Kola, Kari A. Hintikka (2010): Julkinen data – johdatus tietovarantojen avaamiseen ( http://www.julkinendata.fi/ )
  • Apps4Finland, sovelluskilpailu suomalaisien julkisten tietovarantojen hyödyntämiseksi ( http://www.apps4finland.fi/ )

Teknisiä tietoja

  • Luettelotiedot on julkaistu MARCXML-formaatissa osoitteessa http://data.kirjastot.fi ,josta löytyy myös ohjeita datan hyödyntämiseen.
  • Data on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 1.0 Suomi -lisenssillä (Attribution-Share Alike 1.0 Finland). Dataa saa hyödyntää, mutta lähteenä on mainittava Helmet-kirjastot ja muutokset dataan on julkaistava samalla lisenssillä. Lisenssi: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/

Lisätietoja hankkeesta

sähköposti: labs[at]kirjastot.
http://labs.kirjastot.fi

Antti Pakarinen, suunnittelija, Helsingin kaupunginkirjasto
antti.pakarinen[at]hel.fi , 09 310 85905

Timo Tuominen, suunnittelija, Kirjastot.fi
timo.tuominen[at]kirjastot.fi , 09 310 85714

2 responses to “Helsinki region Libraries opens their catalogue data

  1. Pingback: HelMet ja Open Data « Riippumaton asiantuntija

  2. Pingback: Open data panel at Slush Helsinki | apoikola

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s