Avoimen datan EU -strategia julki tänään!

Samaan aikaan, kun Suomessa Valtiovarainministeriön budjettiosasto yrittää käsittämättömin perustein estää julkisen datan avaamisen maksuttomaan käyttöön niin EU:n komission varapuuheenjohtaja Neelie Kroess sanoo: “Datanne arvo kasvaa, jos annatte sen yleiseen käyttöön”.

Katso pidempi video lehdistötilaisuudesta (nähtävillä vain viikon verran)

Euroopan komission tämänpäiväisessä lehdistötilaisuudessa (ks. lehdistötiedote 12.12.2011) julkistettiin todella merkittävä Eurooppalainen avoimen datan strategia. Merkittävää on jo sekin, että nyt vihdoin puhutaan EU tasolla avoimesta datasta, eikä vain PSI:stä (Public Sector Information). Strategian keskeiset kolme suuntaa ovat:

1# Komissio näyttää ensin esimerkkiä asettamalla tietonsa maksutta yleisön saataville uuden portaalin kautta. Tämä tarkoittaa, että 2012 keväällä julkaistaan EU:n oma datakatalogi (vertaa data.gov.uk), jonka kautta saa aluksi EU:n toimielinten ja viranomaisten datavarantoja ja joka myöhemmin tämä portaali voi toimia EU-maiden datakatalogien agregaattorina.

2# Toiseksi luodaan avointa dataa koskevat tasapuoliset toimintaedellytykset kaikkialla EU:ssa. Komissio ehdottaa julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä vuonna 2003 annetun direktiivin (PSI -direktiivi) ajantasaistamista.

Ajantasaistamiselle on todella tarvetta, sillä nykyinen direktiivi on ylevistä tavoitteistaan huolimatta ollut hampaaton. Esimerkiksi Suomessa Valtiovarainministeriö kuittasi direktiivin nykyversion yhdellä lehdistötiedotteella vuonna 2005 “Suomen lainsäädäntö täyttää hyvin heinäkuun alussa voimaan tulevan julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttöä koskevan direktiivin tavoitteet ja velvoitteet.”

3# Kolmas osio on edellä mainittujen toimenpiteiden tukeminen 100 miljoonalla eurolla, jotka myönnetään vuosina 2011–2013 datankäsittelyteknologian parantamista koskevaan tutkimukseen. Tästä minulla ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta selvittelen asiaa.

Neelie Kroess jatkaa: “Aloittakaa nyt: käyttäkää tätä mahdollisuutta yhdistää voimanne muiden johtavien toimijoiden kanssa, jotka jo hyötyvät datan avoimuudesta. Veronmaksajat ovat jo kustantaneet nämä tiedot. Vähin mitä voimme tehdä, on antaa ne takaisin niille, jotka haluavat käyttää tietoja uusilla tavoilla auttaakseen ihmisiä sekä luodakseen työpaikkoja ja kasvua”

Tämän valossa ei voi muuta todeta, kuin, ettei ole mitään syytä, minkä takia Suomen pitäisi noudattaa VM:n budjettiosaston linjauksia. Budjettiosaston virkamiehet saavat halutessaan jäädä poteroonsa, mutta avoimen datan asia on nyt nostettava sieltä poliittiseen keskusteluun. Effi julkaisikin aiheesta aamulla avoimen kirjeen ministeri Urpilaiselle. Vastausta odotellessa.

Open Knowledge Foundationin blogissa on tiivistelmä julkistuksen keskeisistä kohdista.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s