Salamyhkäinen työryhmä pohtii postinumerojärjestelmän avaamista

Kuva: frollein2007 (Flickr)

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut 28.5.2012 työryhmän selvittämään, kuinka yhteiskunnan kahden perustietojärjestelmän, postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin, avoimuutta voitaisiin parantaa. Loistava juttu, että tätä äärimmäisen tärkeää asiaa vihdoinkin pohditaan!

Tieto siitä, mikä osoite on milläkin postinumeroalueella ja postinumeroalueiden rajat ovat äärimmäisen monikäyttöiden ja taloudellisen toiminnan kannalta tärkeä tietovaranto, joka pitäisi ehdottomasti olla kaikkien vapaasti käytettävissä. Yhteiskuntataloudellisesti katsottuna postinumerodata kärsii nykyisin kroonisesta vajaakäytöstä, koska se on maksullista (ks. Itella postinumerotuotteet). Väärien osoitetietojen takia hukkaantuu valtava määrä ihmisten ja yritysten aikaa ja rahaa puhumattakaan siitä, mitkä kaikki postinumeroiden luovemmat käyttötarkoitukset jäävät toteutumatta.

Tieto työryhmästä tuli itselleni sähköpostitse keskellä kuuminta kesälomakautta noin kuukausi asettamispäätöksen jälkeen! Pikaisella googlettamisella työryhmästä ei löydy enempää tietoa, kuten esimerkiksi ryhmän kokoonpano, eikä sitä ole mainittu LVM:n työryhmät, tai postitoiminta -sivuillakaan. Sähköpostin saatteessa sentään toivotaan, että viestiä jaettaisiin eri toimijoille ja foorumeille, jotka voisivat olla kiinnostuneita asiasta, joten teen nyt työtä käskettyä.

Hei,

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut 28.5.2012 työryhmän selvittämään, kuinka yhteiskunnan kahden perustietojärjestelmän, postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin, avoimuutta voitaisiin parantaa.

Työryhmän toimeksianto pohjautuu hallituksen hallitusohjelmassa tekemään linjaukseen, jonka mukaan julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön. Postinumerojärjestelmä ja osoiterekisteri ovat yhteiskunnan keskeisiä tietovarantojärjestelmiä, joiden avoimempaa hyödynnettävyyttä pyritään nyt kartoittamaan.

Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin avoimuutta voidaan parantaa siten, että järjestelmiä koskevia tietokantoja voitaisiin hyödyntää esimerkiksi uusia palveluja kehitettäessä. Tavoitteena on, että järjestelmät palvelisivat paremmin esimerkiksi uusia toimijoita ja operaattoreita.

Työryhmän on arvioitava, olisiko tarkoituksenmukaista siirtää postinumerojärjestelmän ylläpito postiyritykseltä Viestintävirastolle ja sen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia sekä tarvittavia lainsäädäntötoimia. Työryhmän on tehtävä ehdotukset postinumero- ja osoitetietorekisterin avoimuuden parantamiseksi ja niihin liittyvistä lainsäädäntö- ja muista tarvittavista toimista. Työryhmän on arvioitava myös postinumerojärjestelmän siirron ja avoimuuden parantamista koskevien ehdotusten mahdollisia vaikutuksia eri toimijoille.

Työryhmän toimikausi päättyy 15.2.2013. Väliraportti postinumerojärjestelmän mahdollisesti siirrosta Viestintävirastoon on annettava 30.11.2012 mennessä.

Työryhmä on kiinnostunut kuulemaan,

1) millaisia tarpeita eri toimijoilla on postinumerojärjestelmän ja osoiterekisterin hyödyntämiseksi;
2) onko toimijoilla ollut ongelmia sen vuoksi, että järjestelmät eivät ole olleet riittävällä tavalla hyödynnettävissä;
3) mahdollisia kehittämisehdotuksia siitä, kuinka järjestelmien avoimuutta voitaisiin kehittää;
4) millainen merkitys järjestelmillä on eri toimijoille ja millainen merkitys niiden avoimemmalla hyödynnettävyydella on / voisi olla toimijoille.

Vastaukset pyydetään toimittamaan 15.8. mennessä osoitteeseen elina.thorstrom[a]lvm.fi (puh. 0295 342 393).

Työryhmä kuulee alkusyksystä eri toimijoita asian tiimoilta. Jos teillä on halukkuutta tulla kertomaan tarkemmin näkemyksiänne työryhmälle, kiinnostuneet voivat olla yhteydessä myös tältä osin allekirjoittaneeseen. Tätä viestiä voi jakaa eteenpäin kaikille, jotka voisivat olla kiinnostuneita kertomaan työryhmälle näkemyksiään.

5 responses to “Salamyhkäinen työryhmä pohtii postinumerojärjestelmän avaamista

 1. Hieno homma.

  Mailasin muutaman tältä istumalta mieleen tulleen huomioni “Elinalle”, ohessa viestiä:

  http://hukkinen.jp/blog/post/HUKKINEN/2012/07/postinumeroiden-hyodyntamismahdollisuuksista/

 2. Jukka Rahkonen

  Työryhmän mietinnön valmistumista odotellessa voi lukea täältä, kuinka voi rakentaa itselleen noin 7 tunnissa 4,5 miljoonan osoitepisteen osoitetietokannan

  Click to access Maastotietokannan_osoitteiden_haltuunotto.pdf

  Postinumerot valitettavasti puuttuvat, koska postinumeroalueiden rajoja ei ole saatavilla. Osoitetietokanta on ladattavissa myös valmiina Spatialite-tiedokantana tai shapefilenä
  http://latuviitta.org/documents/mtk_osoitteet_2012.zip
  http://latuviitta.org/documents/mtk_osoitteet_2012_shapefile.zip

 3. Janne Peltola

  Työryhmän kokoonpano (ja vastaanotetut lausunnot) löytyvät HARE-hankerekisteristä, kuten kaikki muutkin valtionhallinnon työryhmät:
  http://www.hare.vn.fi/mKokoonpanonSelailu.asp?h_iID=18566&tVNo=6&sTyp=Selaus

 4. Hei,

  Kiitos kommenteista. Tarkoituksena ei suinkaan ole, että työryhmä tai sen työ olisi salamyhkäistä. Työryhmän hankerekisteritiedot eivät olleet päivittyneet LVM.fi-sivuille, sillä olin epähuomiossa unohtanut rastittaa asiaa koskevat tiedot meidän sähköiseen tietojärjestelmään. Nyt työryhmän tiedot näkyvät myös LVM.fi-sivuston Vireillä-osion Työryhmät-välilehdellä (http://www.lvm.fi/web/fi/tyoryhmat/tyoryhma/-/view/4117358). Tarkoituksena on toki myös laittaa nettisivuillemme muun muassa tieto siitä, että kuka tahansa voi lausua ja kertoa työryhmälle kommenttejaan asiasta. Työryhmä on vasta aloittanut toimintansa ja se on kokoontunut kerran. Seuraavan kerran työryhmä kokoontuu lomien jälkeen elokuun loppupuolella.

  Ystävällisin terveisin

  Elina Thorström
  työryhmän sihteeri


  Elina Thorström
  Neuvotteleva virkamies
  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Viestintäpolitiikan osasto
  PL 31
  00023 Valtioneuvosto
  Puh. 0295 342 393
  etunimi.sukunimi[a]lvm.fi

 5. Pingback: Avoimet postinumeroalueet ja osoiterekisterit tulossa « Paikkatieto

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s