Public data guidebook – English translation out now!

Cover Image: TaxTree by Peter Tattersall

Public data - an introduction to opening the information resources (Poikola, Kola, Hintikka 2010). Cover Image: TaxTree by Peter Tattersall

Year ago I was happy to announce the publication of a Finnish open data guidebook (Poikola, Kola, Hintikka 2010) which was published by the Finnish Ministry of Transport and Communications. Now little shorter version is translated into English.

The guidebook is mainly targeted for the civil servants willing to open up the public sector data, but it can serve other audiences as well. Later on I will contribute some content to the http://opendatamanual.org/ -initiative.

Enjoy reading: http://www.scribd.com/doc/57392397/Public-Data-Www

Vaalit takana – datan avautuminen edessä?

Artikkeli on kirjoitettu Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n HETKY-lehteen.

Tieto ei ole niukkuudesta kärsivä resurssi. Digitaalisessa muodossa tietoa jaettaessa sen määrä ei vähene, eikä laatu heikkene, vaan pikemminkin päinvastoin – mitä useampi jotakin aineistoa käyttää, sitä suurempi sen arvo on.

Data laajasti käsitettynä on digitaalista raaka-ainetta, kuten tilastoja, julkaisuja, simulaatiomalleja, videotallenteita, kuvia, karttoja, paikkatietoa, 3d-malleja jne. Datan jalostuksen kierrossa se, mikä on jollekin lopputuote, vaikkapa valmis tilasto voi olla toiselle raaka-ainetta, jota yhdistetään muuhun dataan ja muokataan uudeksi lopputuotteeksi. Maailmalla ja Suomessakin alati voimistuva avoimen datan liikehdintä pyrkii siihen, että erityisesti julkinen sektori, mutta myös yritykset ja muut yhteisöt tarjoaisivat hallussaan olevia datavarantojaan avoimesti kaikkien käytettäväksi. Voisiko kaikki julkinen data olla myös avointa?

Kuva 1: Avoimella datalla tarkoitetaan aineistoja, joita kuka tahansa voi luvallisesti käyttää ja jakaa edelleen ja jotka ovat saatavilla koneluettavassa muodossa. Julkisen sektorin hallussa olevasta datasta osa on julkista ja osa on sensitiivistä. Luonnollisesti aineisto, joka ei ole julkista ei voi myöskään olla avointa. Toisin päin voisi olla, mutta siihenkin on vielä pitkä matka.

Virallista tietojen avautumista odotellessa monet palveluiden kehittäjät ovat valinneet teknisesti tuskallisemman ja joskus lain harmaalla alueella olevan lähestymistavan ja tehneet niin sanottuja screen scraper (ruudunraapija) -ohjelmia, jotka käyvät automaattisesti läpi verkkosivuja ja tallentavat tiedot sieltä tietokantaan. Näin esimerkiksi avoimia työpaikkoja kartalla näyttävä duunitori.fi on raapinut työvoimaviranomaisten sivuja.

Innovaatioita, tehoa ja demokratiaa

Julkishallinnon datan avaamisella edistetään keskeisesti kolmea päämäärää: 1.) innovaatiotoimintaa ja digitaalisten sovellusten ja palvelujen kehittymistä 2.)
hallinnon tehokkuutta ja 3.) läpinäkyvyyttä ja demokratiaa. Loistava esimerkki ensimmäisestä kategoriasta on Reittiopas.fi -palvelun avointa rajapintaa hyödyntävät erittäin suositut älypuhelinsovellukset. Hallinnon tehokkuus puolestaan syntyy siitä, että tietoa voidaan hyödyntää valmistelussa ja päätöksenteossa joustavammin eri viranomaisten välillä.

Läpinäkyvyyttä ja demokratiaa tukeva julkinen data on ollut erityisesti kiinnostuksenkohteena nyt vaalien aikaan. Avoimen demokratian palvelut, kuten Kansanmuisti.fi, Pikkuparlamentti.fi ja Vaalilupausarkisto.fi pyrkivät tekemään hallinnon prosesseista läpinäkyvämpiä ja edistämään kansalaisten osallistumista. Vaaleihin, ehdokkaisiin ja luottamushenkilöihin liittyviä datavarantoja on listattuna ehdolla.org -verkkosivustolle.

Datajournalismin kokeiluja eduskuntavaaleissa

Verkkosovellusten kehittämisen lisäksi myös journalismin keinoja ja avointa dataa yhdistävä datajournalismi on rantautumassa Suomeen. Erityisesti Helsingin Sanomat on pyrkinyt edistämään tätä järjestämällä ohjelmoijia ja journalisteja yhdistäneen HsOpen -tapaamisen, sekä julkaisemalla vaalikoneensa sisällön avoimena datana jo ennen vaaleja.

Vain viikon sisällä vaalikonedatan julkaisusta siitä oli jo tehty toistakymmentä erilaista visualisaatiota ja analyysia. Esimerkiksi Juha Törmänen teki vaalikonedatasta faktorianalyysin avulla interaktiivisen poliitikkokartan. Kartalla ehdokkaat asettuivat koordinaatistoon heidän vaalikonevastaustensa perusteella. Visualisaatio osoitti hyvin, että puolueilla on keskenään eroja. Erityisen mielenkiintoinen oli perinteisestä vasemmisto-oikeisto-akselista poikkeava pystyakseli, jonka ääripäissä olivat Vihreät ja Perussuomalaiset. Törmäsen poliitikkokartta keräsi viikossa yli 20 000 kävijää ja herätti huomattavan paljon keskustelua ja jatkoanalyyseja.

Kuva 2: Sosiologi ja toimittaja Veikko Eranti tarttui Juha Törmäsen toteuttamaan interaktiiviseen poliitikkokarttaan ja julkaisi blogissaan "10 havaintoa vaalikonedatan pohjalta". Kuvassa visualisaation pohjautuva havainto, joka kumoaa usein toistettua väitettä, että Viheät olisi Kokoomuksen puisto-osasto. Törmänen ja Eranti toimivat toisitaan riippumatta, mutta molemmat loivat lisäarvoa Helsingin Sanomien julkaisemaan avoimeen vaalikonedataan.

Kuva 2: Sosiologi ja toimittaja Veikko Eranti tarttui Juha Törmäsen toteuttamaan interaktiiviseen poliitikkokarttaan ja julkaisi blogissaan “10 havaintoa vaalikonedatan pohjalta”. Kuvassa visualisaation pohjautuva havainto, joka kumoaa usein toistettua väitettä, että Viheät olisi Kokoomuksen puisto-osasto. Törmänen ja Eranti toimivat toisitaan riippumatta, mutta molemmat loivat lisäarvoa Helsingin Sanomien julkaisemaan avoimeen vaalikonedataan.

Datan visualisointiin keskittynyt Datarangers -yritys teki Helsingin sanomien vaalikonedataan perustuen visuaalisen vaalikoneen. Myös siinä ehdokkaat oli asetettu kartalle heidän vastaustensa samankaltaisuuden perusteella. Visuaalisen vaalikoneen käyttäjä pystyi näkemään omien vastaustensa vaikutuksen välittömästi, kun sopivien ehdokkaiden määrä kartalla väheni, mitä tiukemmin rajasi omasta mielestään sopivat vastausvaihtoehdot.

Mielenkiintoista olisi nähdä vaalikoneiden tiedot yhdistettynä vaalirahoitusilmotuksiin ja eduskunnan datavarantoihin kansanedustajien äänestyskäyttäytymisestä, puheista ja muista valtiopäivätoimista. Eduskunta ei vielä tarjoa julkisiakaan aineistoja avoimena datana. Kansanmuisti.fi -palvelun kehittäjät ovat screen scraping -tekniikalla hankkineet tietokantaan suuren määrän kansanedustajien toimintaan liittyvää dataa ja julkaisseet mielenkiintoisen yhdenmukaisuuslaskurin, jossa verrataan edellisten vaalien ehdokkaiden vaalikonevastauksia vaalikauden aikana tehtyihin todellisiin äänestyksiin.

Antti Poikola on erikoistunut kansalaisten ja julkishallinnon välisten yhteistyöratkaisujen kehittämiseen ja avoimuuteen pohjautuvien toimintamallien jalkauttamiseen. Hän on Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman “Julkinen data – johdatus tietovarantojen avaamiseen” -oppaan (Poikola, Kola Hintikka 2010) pääkirjoittaja.

Artikkeli on julkaistu Creative Commons Nimeä -lisenssillä. Creative Commons (CC) on yleinen lisensointimalli, jossa tekijänoikeuksien haltija voi rajoittavan “kaikki oikeudet pidätetään” -lauseen sijasta sallia teoksen tai aineiston vapaamman uudelleenkäytön. Tässä tapauksessa artikkelia saa uudelleenkäyttää, kunhan alkuperäinen kirjoittaja mainitaan.

Pan-European Open Data Challenge #opendataFI

Earlier today the Open Knowledge Foundation announced the Open Data Challenge – a pan-European open data competition.

The competition is open for the next 60 days and there are €20,000 in prizes up for grabs! As seems fitting for a pan-European initiative, the winners will be announced by EC Vice President Neelie Kroes in Brussels this coming June.

I will announce the Finnish challenge: Finland will be top country both in the number and quality of the submissions in this competition. We have been practicing all ready in the Apps for Democracy Finland ’09 and Apps for Finland ’10.

At least we should beat our neighbors Sweden and Estonia 🙂 I know that the Estonian developer / open data community is growing stronger day by day, about the swedes I don’t know.

So follow us in Twitter #opendataFI!

Helsinki Region Infoshare makes data publicly available

Helsinki Region Infoshare webservice and data catalogue published 18.3.2011

Helsinki Region Infoshare webservice and data catalogue published 18.3.2011

Few interactive visualizations out of the data-sets can be seen at the Helsinki Region Infoshare -site

Few interactive visualizations out of the data-sets can be seen at the Helsinki Region Infoshare -site

Continue reading

Finnish government approved policy decision about PSI

Last summer the new prime minister (or her advisors) included a mention about opening up the public sector information in the official agenda of the current government.

Today the policy decision was officially confirmed by the government. The press release in Finnish and the proposal of the decision in Finnish and Swedish.

The final version of the decision is not yet published, but my assumption is that it is not very much different from the earlier proposal. The biggest national newspaper Helsingin Sanomat predicted the decision and wrote yesterday 2.3. full page about the open data.

Below is my quick translation of the press release (original press release in Finnish).

Ministry of Transport and Communications
3.3.2011 13.55
Policy decision on the availability of public sector information

The government has made a policy decision regarding the availability of public digital data. Public information resources should be openly available for re-use on consistent, transparent and equal terms. The information must be generally free of charge.

The decision applies primarily to the public data sets that can be provided for re-use as they are and there are no legal limitations to processing the data.

The public sector bodies must always ensure that privacy, trade secrets, intellectual property, national security, or other similar principles and rights are not compromised while opening up the information resources.

The decision states that legislation related to public sector information and its re-use needs to be clarified. The technical structures that enable re-use of information should be harmonized. In addition, provision of services and applications that make use of public data sets must be supported and promoted.

The government states that the re-use terms and licences must not hinder diverse commercial and non-commercial re-use of the public sector information. The information resources should be available for re-use as widely as possible without further consultation and approval procedures.

More information

Communications Council Asta Virtaniemi, tel +358 9 160 2862 6 or +358 40 519 6762

Hallinnon läpinäkyvyys 2010-luvulla

Tämä kirjoitus on alunperin julkaistu eduskuntavaaliehdokas Leo Straniuksen blogissa vieraskynä -kirjoituksena (siksi minun naamakuva). Tuen Leo Straniuksen vaalikampanjaa.

Suomella on pitkä historia hallinnon läpinäkyvyyden kehittämisessä. Historia ulottuu aina vuoteen 1766, jolloin Ruotsin parlamentti hyväksyi maailman ensimmäisen julkisuuslain. Historia on kunniakas, mutta pelkkä historia ei takaa ruusuista tulevaisuutta.

Nykyajan läpinäkyvyyden vaatimukset ovat erilaiset, kuin 1766, 1866, 1966 ja vielä 1999. Enää ei riitä, että halinnolta saa kysyttäessä vastauksen (tiedonsaantioikeus), vaan vaatimuksena on julkisen datan avoimuus – kaiken sen, mikä on teoriassa julkista pitäisi olla myös käytännössä saatavilla ja uudelleenkäytettävissä.

Julkisen sektorin hallussa olevasta datasta osa on julkista ja osa on sensitiivistä. Tietoaineistojen avaaminen kohdistuu luonnollisesti vain ei-sensitiivisiin aineistoihin. Avoimella datalla tarkoitetaan laillisesti ja teknisesti uudelleenkäytettävää dataa, jota voi julkishallinnon ohella tuottaa myös muut toimijat.

Data itsessään ei ole hyödyllistä, vaan sitä pitää jalostaa tekemällä palveluita. Esimerkiksi tietokanta jukisen liikenteen aikatauluista ei suurinta osaa meistä juuri kiinnostaisi, mutta Reittiopas -palvelu on yksi Suomen käytetyimmistä ja tunnetuimmista verkkopalveluista.

Reittiopasta ylläpitävä HSL kuuluu niihin harvoihin julkishallinnon organisaatioihin, joka on ymmärtänyt, että samalla, kun tuottaa kansalaisia hyödyttävän verkkopalvelun voi tarjota myös palvelun raaka-aineen eli datan muiden käytettäväksi. Reittioppaan avoimia rajapintoja hyväksikäyttäen on muun muassa tehty palveluita niin iPhone (ReittiGPS), kuin Android (Andropas) älypuhelimille. Nämä mobiilipalvelut ovat syntyneet ilman, että HSL:n olisi tarvinnut osallistua niiden kehittämiseen millään lailla.

Tieto ei ole niukkuudesta kärsivä resurssi, jaettaessa sen määrä ei vähene, eikä laatu heikkene. Tämä on hyvin ymmärretty, eikä monikaan vastusta julkisin varoin tuotetun tiedon avoimempaa jakamista. Käytännössä kuitenkin useimmat organisaatiot jalostavasta omista tietokannoistaan verkkosivuja, julkaisuja, asiakirjoja ja dokumentteja, mutta eivät julkaise itse dataa. Miksi näin on?

Nykyinen julkisuuslaki (621/1999) takaa tiedonsaantioikeuden julkisista asiakirjoista. Laki ei kuitenkaan sano mitään tietoaineistojen teknisestä tai laillisesta uudelleenkäytettävyydestä. Lisäksi maksuperustelain (150/1992) nojalla julkishallinnon tietovarannoista monissa tapauksissa veloitetaan vielä maksu. (edes julkisuuslakia ei aina noudateta). Datan julkaiseminen unohdetaan, kun organisaatiot keskittyvät täyttämään lain velvoitteet ja julkaisemaan dokumentteja.

Kehitteillä olevan Vaalilupausarkisto -palvelun tekijät pyysivät eduskunnan sivuilta löytyviä äänestysietoja, sekä kansanedustajien puheenvuoroja ja profiilitietoja koneluettavassa muodossa. Eduskunnan tietohallinnon vastaus oli:

…kyllähän [järjestelmän toimittaja X] näitä tekee toimeksiannosta, joka lienee tässä tapauksessa määriteltävissä hyvinkin tarkasti. Voitte pyytää hintatiedon [virkamies Y:ltä] . Maksajana on maksuperustelain mukaan vaalilupausarkisto eli luovutamme tiedot omakustannushintaan. Meiltä tarvitaan hyväksyminen tiedon poiminnalle tietokannoistamme.

En valinnut esimerkkiä mollatakseni eduskuntaa, sillä eduskunnassa on ainakin jo herätty valmistelemaan tietovarantojen avaamista toisin, kuin suurimmassa osassa julkishallinnon organisaatioita. Esimerkki vain on tuore ja todellinen ja kuvaa erinomaisesti asioiden nykytilaa.

Virallista tietojen avautumista odotellessa monet palveluiden kehittäjät ovat valinneet teknisesti tuskallisemman ja lain harmaalla alueella olevan lähestymistavan ja tehneet omia niin sanottuja screen scraper (ruudun raapija) -ohjelmia, jotka käyvät automaattisesti läpi verkkosivuja ja tallentavat tiedot sieltä tietokantaan. Näin esimerkiksi Kansanmuisti.fi on raapinut eduksunnan sivuja ja duunitori.fi taasen työvoimaviranomaisten sivuja.

Arkea helpottavien sovellusten ohella päätöksenteon perusteena käytettävän tiedon tulisi olla avointa demokratian toteutumisen nimissä. Esimerkiksi liikennehankkeiden perusteluina käytetään liikennesimulointeja ja verotuksen ja tulonsiirtojen perusteena kansantalouden simolointimalleja.

Simulaatiot ovat mustia laatikoita, joiden toiminta on harvojen käsissä – vain johtopäätökset ja pieni osa olettamuksista on päättäjien ja saatavilla. Mallin laskukaavoihin sisältyvät monilukuiset olettamukset tarkastelun kohteina olevista ilmiöistä ja arvaukset siitä, miten ne puolestaan vaikuttavat muihin ilmiöihin, jäävät täydelliseen pimentoon. Mallien ja laskentaan käytettyn datan tulisi olla avoimesti saatavilla, jotta pohjaolettamuksista voitaisiin keskustella.

Tällaisen avoimuuden luulisi kiinnostavan myös puolueita ja poliitikkoja. Tähän mennessä Suomessa asiaa on kuitenkin edistänyt lähinnä kansalaisaktiivit ja pieni joukko asdiaan vihkiytyneitä virkamiehiä. Poliitikoita, jotka ovat julkisesti ottaneet kantaa avoimemman tiedon puolesta on yhdenkäden sormilla laskettava määrä.

Antti Poikola

Kirjoittaja on Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman “Julkinen data – johdatus tietovarantojen avaamiseen” -oppaan (Poikola, Kola Hintikka 2010) pääkirjoittaja. Avoimen datan ohella Poikola on paneutunut pyöräilyn edistämiseen, kansalaisten ja julkishallinnon välisten yhteistyöratkaisujen kehittämiseen (fillarikanava.fi) ja avoimuuteen pohjautuvien toimintamallien jalkauttamiseen.

Quest for a broad categorization of publishable government data

I’m trying to build a big picture that would unite the general themes of public sector data and the general classes of applications, application-ideas and other uses of public data. My three big questions are:

  • What government data is in highest demand?
  • What data is currently provided by the governments – general overview to the content of the data catalogues?
  • What are the general categories of publishable datasets that governments typically have?

I'm asking your help to fill in the blanks in the yellow central column.

Background
The questions above are continuation to the discussion started by Steven Clift over a year ago on the public-egov-ig mailing-list. I have summarised the e-mail discussion and done some further research on the topic. Here are some of my findings.

Demand: Most popular, most important, most valuable, most useful?

Within 45 days, each agency shall identify and publish online in an open format at least three high-value data sets.

Open government directive 8.12.2009

Which datasets are “high-value”? For example weather data and geospatial data are often mentioned as cases where there is straight business potential for the data re-use. Beside commercial re-use there are other kinds of “valuation for the data” such as public utility (for example the public transport data), scientific research, transparency and democracy, efficiency and cost savings for the government etc.

One way to approach the question is to ask the citizens (or businesses or programmers), what do they want. City of Berlin has asked its citizens in a poll, which themes of PSI they should release as open data first. People chose 3 themes out of a list of 20 options – the preliminary results show that top themes were: city planning, administration, environment, controlling, infrastructure, and population. A spanish report on eGov (page 224) states that the two most important information sets at the regional level for citizens are: organisation chart and public job vacancies.

When polling the potential re-users in this way we do get useful insights, but there are things that do not show in the results. We should keep in mind two things: a) what is popular in the future might not be popular today  and b) even if some data is not used by many it may lead to development that have high value for the society.

Chris Beer writes:

“In Australia the “most important” PSI based on citizen usage of services using the PSI is Weather information. Followed by (in no order) Tax, Employment and Social Security. … I’m betting that if you got similar information from other places you’d see a pattern emerge: people are interested in information that affects them.”

The pattern mentioned by Chris is easy to verify. I did few trials with Google insight – what keywords people use in Google searches togeather with the word “tilasto” (statistic in Finnish): weather, housing prices, temperature, salary.

Chris continues:

“Does popular = important? Personally I think it’s all vital, and the concept of openness and transparency means ultimately, where possible, it all needs to go up, regardless of if it gets used regularly or not. … Thought for the day: Only one person may ever look at a dataset relating to GIS data and observatories for instance, but that one person might be Stephen Hawking, and that one use of that one dataset by that one person might change the world.”

Most people (including my self) working with the government open data initiatives agree with Chris’s idea of “it all needs to go up”. Still there is the burning question of prioritising and focusing – what to do first, when there is no resources to do everything at once?

Wiki page of the Civic Commons project says it well: Any open data initiative will begin with the question, “What do we open first?” or, “What’s the most important thing for us to open?”. To address those questions the site lists four strategies for setting open data priorities: Evidence, Feedback, Low Hanging Fruit, and High Return on Investment (ROI).

I would suggest using all these strategies simultaneously. Especially the high-ROI strategy is important, since the feedback and evidence collected after releasing only the “low hanging fruits” may well be quite discouraging (see for example: Info released under Obama transparency order is of little value, critics say).

My own contribution to the research of the demand side is the screen-scraped collection of open data apps from several application catalogues (including data.gov.uk/apps, nycbigapps.com, opendataapps.org and others). Initial observation is that location based applications are most common, public transportation data, safety related data and other location information are therefore most “demanded” among the current applications. Deeper analyses is work in progress, but it can be said that generally the apps based on open data are still in the early stage of development.

Supply: Catalogues
Past few years we have witnessed a wave of national-, regional-, city-wide- and independent data catalogues being launched all over the world (see catalogues from EU member states and international list of data catalogues). This has created interest in analysing the content, comparing the catalogues and building unifying search interfaces to them.

Linked data research center at DERI has created a simple faceted browser over the data.gov catalog, while Li Ding and Jim Hendler from the Rensselaer Polytechnic Institute have visualised the content as a Cloud of Government Data.

Koumenides & al. (2010) researched the keyword annotations in four separate data catalogues (data.gov, data.gov.uk, OPSI’s Information Asset Registers and australia.gov.au). They observed noteworthy variations in the four catalogues. In data.gov.uk terms such as “health” and “social care” were prevailing annotators, the data.gov catalogue had more environmental-related annotations, i.e. “toxic release”, “chemical release”, “facilities”, etc. Australia’s catalogue gives emphasis to “education” and “environmental management”. OPSI on the other hand concentrates on governmental affairs, i.e. “office services”, “supplier contracts”, “complaints”, etc.

Categorisation
The current data catalogues mostly list datasets that are already open, so the represent a “part of the whole”. It would help the discussions and the process of prioritising data opening if also the “whole” would be represented somehow. The realm of possibly publishable datasets (data that is not sensitive by nature i.e. for privacy or security reasons) that governments typically have is vast but not unlimited.

It should be possible to build some general level categorisation that would state that a country (or a city) most probably holds publishable information in these themes x,y,z…. Of course the countries and cities are different and collect different information and we may dive deep into the discussions like “what is considered as government data (big databases vs. individual excel sheets used by few civil servants)?” and “how do we define a dataset (are housing price statistics 2010 and 2011 different datasets)?”

Jonathan Gray writes:

Some kind of basic visual ‘map’ to PSI would be interesting, so that the public holdings of different countries could be directly compared and so you could get a sense of what was available and what was missing in different countries.

The report of the 2006 MEPSIR study is one good starting point for general categories of public sector information (PSI). The study divides PSI in six domains and several sub-domains. The main domains are: Business information, Geographic information, Legal information, Meteorological information, Social data and Transport information (see p. 25 chapter 8: Overview of results for the domains).

Beside MEPSIR, are there any other ready made categorisations? Especially I’m interested in city-level public data?

Open Government Data progress in Finland

Most promising PSI / Open Data project in Filand: Helsinki Region Infoshare

Happy new year,

 

I haven’t been writing for a while, but luckily enough the the open data related progress has not stopped in Finland either. Ton Zijlstra asked on the EUOpenData mailing list about the most interesting developments regarding PSI/open data in different EU countries. Here is what I told about Finland.

Progress in policy:

In Finland we have parliament elections in April (17.4). The current government have a mention in their agenda about PSI: “The Government will give decisions which provide for the opening and availability of data in the possession of the public sector without compromising data security.”

The decision have been drafted in a working group led by the Ministry of Transportation and Communications. Currently the draft decision text can be commented (public consultancy) and hopefully the final version will get approved before this government term ends.

The decision lines the policy work related to PSI for the future, unfortunately the pricing issue is still very hard and the decision draft doesn’t say much about it. In other aspects the drafted decision is very promising.

Link to Finnish version of the draft decision and Google translated version in Google-English.

Other progress:

Helsinki Region Infoshare -project is doing good work. They are building regional data catalogue (based on CKAN) and publishing data sets (mostly statistics), they are building real show case applications of linked data and convincing the local authorities to open more data.

Personal Democracy Forum 2010 – Barcelona

Few weeks ago I had the opportunity to participate the Personal Democracy Forum Europe 2010 in Barcelona. The event as whole offered insight into what is going on around the world relater to Democracy and Technology.

The video recordings from the whole conference are now published online at Civicolive.

Few of my personal favourites were:

Below you can see embedded (trough Vodpod) the session that I participated: Open Data/Open Government moderated by Micah Sifry

Vodpod videos no longer available.

Open data panel at Slush Helsinki

[edit 22.10.2010 Video from the panel added to the end of the post]

One important group of people who are (and should be) interested in open data are the idea rich people in start-up companies.

Picture borrowed from the first Slush web-site

Picture borrowed from the first Slush web-site

Slush Helsinki is a annual lively entrepreneurship event in Helsinki with the attitude that ”If you can survive the winter slush in Finland you can do anything!”.

Slush 2010 brings together entrepreneurs and their business ideas, seasoned experts, angel investors, VC’s and this year also the open data developers for an intensive two day event.

I will be moderating Open Data Panel On thursday October 21st (1:00 pm – 2:00 pm) and I’m happy to announce the great panelists with whom I expect to have interesting session on Thursday:

See you on Thursday… there might be a web stream, but at least Twitter #slush10 is worth following.

By the way, Slush Helsinki 2008 was the first time that I pitched the idea of Fillarikanava (CyclingChannel)


Those who missed the live panel may still enjoy it thanks to Jarmo Lahti (@jal) who posted a video recording link to Qaiku.